Rakodi: Lekau La Natala

Fale phirima pina e nna kgarebe, mogatsa motho matlhotlhapelo selelo sa monna fa ba bangwe ba lala baeme ka dinao gore bosa leng, bangwe bare montsamaisa bosigo. Lekau la natala (RAKODI) a dira jaaka modisa dikago, a babetse lebadi ruri mosimane wa mozulu le mofora a kgala ebe a kgala ka mozulu ane a duelelwa […]